Topklas
  • Afdrukken


Kinderen die meer aankunnen in het onderwijs kunnen naar de TOPklas

Het gaat hierbij om kinderen die een hoger denkniveau hebben en hoog op verschillende onderdelen scoren. 

In de TOPklas werken de kinderen aan onderwerpen als sterrenkunde, filesofie,.... 

De organisatie van de TOPklas wordt na de eerste weken van het schooljaar, als de kinderen gewend zijn in de nieuwe groep, opgezet.